Qaz nizamlayıcı nədir?

Qısa olaraq qaz nizamlayıcı qazla işləyən cihazlara qazın lazımı təziqdə verilməsini təmin edir.
Qaz nizamlayıcıları həm təbii həmdə maye qaz üçün istifadə olunur. 
Təbii qaz nizamlayıcıları qaz xəttdinə qoşulur müəyyən olunmuş yerindən 


 tənzimlənərək qaz cihazında yanan alovu normal yanmasını təmin edir.
Maye qaz nizamlayıcı qaz balonuna qoşulur və iki növdən ibarətdir,
klapanlı və klapansız. 
Klapanlı qaz nizamlayıcıları iki cür olur həm sabit həmdə tənzimlənərək.
Klapanlı maye qaz nizamlayıcıları işçi kranı yayla olan qaz cihazlarında istifədə olunur.
İşçi kranı yayla olan cihazlara klapansız nizamlayıcı qoşulduqda qaz cihazında sızma partlayış baş verə bilər.
Klapansız qaz nizamlayıcıları işçi kranı yivlə (yiv-rezba)açılıb bağlanan cihazlarda dönər aparatı, iri həcimli  qaz cihazlarda istifadə olunur.