İstər qazsobası, istər qaz su qızdırıcısı bu avadanlıqlar


mənzillərdə quraşdırılarkən tustu bacalarına diqqət yetirin tüstü bacası normadan az vəya çəkməzsə mənzillərdə və obyektlərdə havalandırma olmadıqda  dəm qazından zəhərlənmə halları baş verə bilər.
Tustubacası cəkməsə belə sovet sobalarından fərqli olaraq yanma prosesi cihazda dəyişmir.
Əsas küləkli havalarda tustu bacasının çəkib çəkmədiyindən əmin olun. 


bunu necə etmək olar.
Tustu bacasını sobadan ayırıb yanan kibriti tüstü bacasına tutun yanan alov axını sovrulub sönərsə normal əksi olarsa alov axını evin içinə vurarsa  tustu bacası çəkmir.
Bunun üçün tüstü borusunu evin damından bir metrəyə kimi qaldırmaq,


  birləşmələrin sazlığına nəzarət etmək lazımdır.